Page 7

Tatsi 1 / 2016

Tatsi 2016 7 siössä, mikä vaikeutti ajopelin haltuunottoa. Samoihin aikoihin kuulin kaverin kaverista, joka opiskeli Turussa sirkustaidetta. Siitä se idea sitten lähti. Missä sirkusta voi opiskella ja miten sitä opetetaan? Olen käynyt Turun Taideakatemian sirkustaiteen linjan. Nykyisin sirkusartistiksi voi opiskella myös Lahdessa, Koulutuskeskus Salpauksessa. Opinnoissa perehdyttiin kaikkiin perinteisen sirkuksen lajeihin: klovneriaan, tasapainoiluun ja ilma-akrobatiaan. Vatsastapuhumiseen ja veitsenheittoonkin tutustuttiin. Nykysirkuksessa näitä vanhoja taitoja yhdistetään muihin taiteisiin, musiikkiin, teatteriin, kabareeilmaisuun ja tanssiin. Itselleni omimmilta tuntuivat klovneria ja akrobatia, joista tein lopputyöni. Millaisissa esityksissä sinut on nähty? Viime syksynä sai kantaesityksensä Sirkusprinsessa, joka yhdistelee ilma-akrobatiaa, klovneriaa, puhetta ja musiikkia. Esitys on tragikomedia jo parhaat päivänsä nähneestä suuresta diivasta ja trapetsitaiteilijasta, Miss Angorasta. Sanna Warsellin esittämää Miss Angoraa säestää hänen uskollinen seuralaisensa ja ihailijansa, kapellimestari Niilo auf Wiedersehen eli minä. Niilo edustaa aikuisyleisölle suunnattua nykyklovneriaa, jossa hyödynnetään klassisia komiikan keinoja, mutta josta puuttuvat ilmeisimmät klovnin tunnusmerkit kuten punainen nenä. Repertoaariini kuuluu myös perinteinen pellehahmo Mimi, joka esiintyy etupäässä lapsille. Miten hahmosi ja esityksesi syntyvät? Klovneriassa on kolme perushahmoa: sirkuksesta tuttu punanenäinen Aukusti klovni, arvokkuutta henkivä valkomaskinen valkoinen klovni ja ulkomuodoltaan rähjäinen, chaplinmainen kulkuriklovni. Omissa klovnihahmoissani on vaikutteita kaikista kolmesta. Lähtökohta voi olla niinkin yksinkertainen, että esitykseen tarvitaan säestäjä. Tästä ajatuksesta syntyi Niilo auf Wiedersehen. Hahmot muotoutuvat tehdessä: kokeilemalla ja improvisoimalla. Klovniesityksissä on harvoin käsikirjoitusta tai ennalta laadittuja vuorosanoja. Yleensä lyödään lukkoon vain esityksen runko, loppu on improvisointia. Klovnin onkin tärkeää osata tarttua hetkeen, aistia yleisön mieliala ja reagoida siihen. Tässä mielessä klovneria on todellista vuorovaikutusta esiintyjän ja katsojien välillä. Millaista klovnihahmojesi komiikka on? Se voi olla sanatonta tai sitten hyvinkin äänekästä. Äänekästä edustavat räävittömät punkkariklovnit Kalma & Kylmä sekä Team Siistin kälättävät siivoojatädit Ulpukka ja Onerva, joita teen yhdessä Sannan kanssa. Molempien parivaljakoiden juuret ovat sirkusklovneriassa, jossa klovnit esiintyvät usein pareittain. On tärkeilevä, hillitty valkoinen klovni ja hänen vastakohtansa, säheltävä, sympaattinen kulkuri. Koominen vaikutelma syntyy, kun kulkuri pudottaa päällepäsmärin jalustalta ja paljastaa hänen naurettavuutensa. Klovneriassa nauretaan ylipäätään kaikenlaiselle tärkeilylle ja itsensä ottamiselle turhan vakavasti. Kalma & Kylmä ovat sekoitus punkasennetta ja ikivanhaa narriperinnettä, joka on läheistä sukua klovnerialle. Hovinarrien tapaan Kalma & Kylmä eivät kumartele kuvia. He sanovat ääneen sellaista, minkä sanominen on muilta kielletty – tai mikä mielletään vähintäänkin huonoksi käytökseksi. Voiko klovni ottaa kantaa, kapinoida tai ilmaista vaikeita tunteita? Ehdottomasti voi. Klovneria on kyseenalaistamista. Se koskee niin auktoriteetteja, luutuneita ajatus- ja käyttäytymismalleja kuin vallitsevia totuuksia. Klovneriassa mitään ei oteta annettuna eikä kunnioiteta vain siksi, että niin on tapana tehdä. Tämä koskee myös vallan instituutioita ja valtaa pitäviä. Klovneria voi olla hyvinkin anarkistista. Se on silti pohjimmiltaan aina hyväntahtoista eikä pyri nolaamaan tai häpäisemään kohdettaan. Klovni on lähtökohtaisesti ristiriitainen hahmo. Perinteisessä maskissa yhdistyvät naurava suu ja kyyneleet. Klovneriassa on aina häivähdys tragiikkaa, tai ainakin surumielisyyttä. Klovni tavoittaa elämän ja ihmisenä olemisen ristiriitaisuuden. Siksi klovnerian avulla on luontevaa käsitellä kipeitäkin asioita. Klovnille nauraminen puhdistaa, sillä samalla tulee nauraneeksi myös omille naurettaville piirteilleen. x Annika Holmsten Paula Lehtimäki Viereisellä sivulla ja oikealla: Sirkusprinsessa-esitys on tragikomedia diivasta ja hänen säestäjästään. KLOVNI ON RISTIRIITAINEN HAHMO. SEN KAUTTA VOI KÄSITELLÄ VAIKEITAKIN ASIOITA .


Tatsi 1 / 2016
To see the actual publication please follow the link above