Page 43

Suomi-USA | No1 2017

Laatinut: Reija Marjoluoto/Sanavasara, kuvat: Istock by Getty Images ja Reija Marjoluoto 627.,-2,7$ .(//2 0(5.., $) $,52 971 9825, /,,$1 +$/3$ .$1.$$1 .b6,77(/< 0(1( 7(/0b $17,7 7878,//( (852-2., +$50,7 7$9$ 7811( 3(5,0 0b,6,1 6$$5, 9$/7,2 ),//$ 5,66$ 182 5,1 9$672,1 6bb1 7g-b %866(-$ 0$,-$ 7$. 6, 6$17$ 38.., 6$$1,/$ .,(/ /(77< 9,/ .81$ &$5$ 1$,6 $6,$ /,,.( 38/. .,$ 9('(1 bb17b ,7b 6820($ $1,6 9,,1$ 35272 3/$60$ 5,(7 7$,/8$ /$6 .(/0$ +$0681 .$,0$ 5(,7 7(-b 0$.62, 6$0$//$ 0,7$//$ 7$.$,6,1 .$9,2/ /,1(1 6.$1', -80$/$ 3,/9(1 9(,.2,//$" 6$778 9,$ -$&.621 *$5'1(5 .$1$9$ 6$78518. (,86.2 23$67$-$ +83$(/0$ 6(1.(5$ 85+(, /, -2,7$ ',9$ 5, 021, bb1,1(1 3<<..g .$,0$ .2+7$ 52+.($ 1$,0$721 +2,..$ .$9(5, ,67$1 1,0,6,b ((67, 7$-87$ .817$ 5$6,$ +b9,7b 3g+ .g 3$$. .2/$ 3257 6$5, 6$5$1 '21 $6,$,1 7,/2-$ 9$0 0$,1(1 +$1 .,17$ µ$5 12/'µ 9b,77b0,b 32+-$1 0$$1(; .817$ .8876$ 62/8//$ 9,,+ 7<,6b 9,+-$$ 78/( 9$67$" Vastaa 10.3.2017 mennessä lähettämällä numeroiduista ruuduista muodostuva lause sähköpostitse (sayl@sayl.fi) tai postikortilla (SAYL, Eteläranta 6 A 8, 00130 Helsinki). Liitä mukaan nimesi ja osoitteesi. Vastanneiden SAYL:n jäsenten kesken arvotaan USA-aiheinen kirja. Ratkaisu 4/2016 oli ”Kalifornian kaunis metropoli”. USA-kirjan voitti Toini Andersson. Onnea! SUOMI – USA 43


Suomi-USA | No1 2017
To see the actual publication please follow the link above