Page 14

Suomi-USA | No1 2017

Suomalaisperäisen väestön sijoittuminen Yhdysvalloissa vuonna 2000. Pysyvän oleskeluluvan saaneet myöntöperusteen mukaan 2001–2015 Tilapäisluvilla Yhdysvaltoihin saapuneet Suomen kansalaiset 2015 Luparyhmä Henkilöä % Turistit ja liikematkailijat 158 781 92,5 Opiskelijat ja vaihtovierailijat* 3 709 2,2 Tilapäiset työntekijät* 6 538 3,8 Diplomaatit ja muut edustajat* 2 358 1,4 Muu tai ei tietoa 269 0,2 Yhteensä 171 655 100,0 * Perheenjäsenet mukaan lukien Työluvan peruste Henkilöä % Erityisammattiryhmät 516 7,9 Kausityöntekijät 5 0,1 Ammatillinen erityisosaaminen/saavutukset 478 7,3 Urheilijat ja viihdetaiteilijat 656 10,0 Yritysten sisäiset siirrot 2 424 37,1 Kauppaneuvottelijat ja sijoittajat 396 6,1 Muut perusteet 2 063 31,6 Yhteensä 6 538 100,0 rusteella heidät voidaan jakaa intuitiivisesti seuraaviin ryhmiin: 1. Täysin amerikkalaistuneet jälkipolvet 2. Suomalaiset juurensa tuntevat jälkipolvet 3. Early birds, sodan jälkeen 1940–1960-luvulla muuttaneet (”Post-War Finns”) 4. Snowbirds, Floridaan 1960–1980-luvulla muuttaneet ”lumilinnut” 5. Odd birds, ”kirjava” joukko 1980–2000-luvulla muuttaneita korkeasti koulutettuja eri alojen ammattilaisia 6. Love birds, ”avioliittosiirtolaiset” 7. Migratory birds, määräaikaiset ”muuttolinnut” (valtion virkamiehet, yhteisöjen ja yritysten lähetetyt työntekijät, tutkijat ym.) Ryhmiin kuuluvien lukumäärää on hyvin vaikea arvioida. Amerikan ”suuressa sulatusuunissa” suomalaisuus käy väistämättä yhä näkymättömämmäksi. Uusien tulijoiden vähäinen määrä ja pääasiassa tilapäinen asettuminen eri puolille laajaa maata ei riitä sen ylläpitämiseen. Monin paikoin vanhan ja ehkä jossain määrin uudemmankin siirtolaisuuden jäljet näkyvät silti vielä pitkään, kuten ne ovat säilyneet liki 400 vuotta sitten Amerikkaan tulleista puolestatuhannesta metsäsuomalaisestakin. Jouni Korkiasaari työskentelee tietopalvelupäällikkönä Siirtolaisuusinstituutissa, joka on muuttoliikkeiden tutkimiseen ja dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Lähteet: Tilastokeskus: Väestönmuutostilastot, StatFin, http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/ index.html Yearbook of Immigrations Statistiscs, 1987-2015.https://www.dhs.gov/ immigration-statistics/yearbook Ajanjakso Työ Perhesuhde Jokin muu Yhteensä 2001–2005 887 1109 136 2132 2006–2010 958 970 162 2090 2011–2015 813 798 188 1799 Työperuste = Employment-based preferences Perhesuhde = Immediate relatives of U.S. citizens Työluvan Yhdysvalloissa saaneet Suomen kansalaiset ammattiryhmittäin 2015 Suomalaista perinnettä vaalitaan edelleen vuosittain eri puolilla maata pidettävässä FinnFest- tapahtumassa. 14 SUOMI – USA


Suomi-USA | No1 2017
To see the actual publication please follow the link above