Page 12

Suomi-USA | No1 2017

100 vuotta amerikansiirtolaisuutta Pohjois-Amerikkaan muutti ennen toista maailmansotaa 37 miljoonaa eurooppalaista, joista noin 380 000 oli suomalaisia. Suomalaiset olivat näkyvästi mukana vasta toisessa suuressa muuttoaallossa 1900-luvun alussa. Länsi-eurooppalaiset ja muut pohjoismaalaiset olivat suurin joukoin liikkeellä jo ensimmäisessä aallossa noin sulkupolvea aikaisemmin. Valtaosa suomalaisista (80  %) päätyi Yhdysvaltoihin. Vain joka viides palasi pysyvästi takaisin. Kuten aina suuressa joukkosiirtolaisuudessa, muuton syyt olivat ensisijaisesti toimeentuloon liittyviä ja perustuivat kotimaan niin sanottuihin työntö- ja kohdemaan vetotekijöihin. Lisäksi monet muut tekijät edesauttoivat ja välillä rajoittivat lähtemistä. Väestöpohjaan suhteutettuna suomalaisten muutto ei ollut poikkeuksellista, sillä esimerkiksi norjalaisia ja ruotsalaisia lähti liikkeelle selvästi enemmän. Yhteiskunnallisesti se oli merkittävä ilmiö, joka on vuosikymmenien ajan kiehtonut tutkijoita, mediaa, kirjailijoita ja sukututkijoita Atlantin molemmin puolin. Seuraavassa keskityn tarkastelemaan toisen maailmansodan jälkeistä suomalaisten siirtolaisuutta Yhdysvaltoihin lähinnä tilastojen valossa. Vuoden 1945 jälkeen Amerikkaan muuttaneet Sotien jälkeinen siirtolaisuus Suomesta Pohjois Amerikkaan on ollut vähäistä. Suomen tilastojen mukaan Yhdysvaltoihin on vuo- den 1945 jälkeen muuttanut noin 29 000 ja Kanadaan 23 000 Suomen kansalaista. Luvuissa ovat mukana henkilöt, jotka ovat maasta lähtiessään aikoneet asua kohdemaassa vähintään vuoden. Lyhyemmäksi ajaksi lähteneitä on tietenkin ollut myös tuhansittain joka vuosi. Pysyvän oleskeluluvan ja Yhdysvaltain kansalaisuuden saaneet Yhdysvaltain tilastojen mukaan kaikkiaan liki 12 000 Suomessa syntyneelle henkilölle myönnettiin vuosina 1987–2015 pysyvä oleskelulupa (Lawful Permanent Resident Status), green card (keskimäärin 405/vuo- TEKSTI JA KUVAT: JOUNI KORKIASAARI 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Suomen kansalaisten maastamuutto Pohjois-Amerikkaan 1945–2015. Yhdysvallat Kanada Henkilöä 12 SUOMI – USA


Suomi-USA | No1 2017
To see the actual publication please follow the link above