Page 9

Advokaatti | 2017 No2

ADVOK A AT T I / 2-2 017 9 AJASSA Espoonlahden lukion lakitiedon ryhmä on kutsunut asianajajan pitämään oikeuskasvatustunnin, koska juristin työ kiinnostaa. Asianajajaliitto lahjoittaa oikeuskasvatusta Asianajajaliiton lahja 100-vuotiaalle Suomelle on sata oikeuskasvatusoppituntia yläkouluissa ja lukioissa ympäri maata. Paikalliset asianajajat pitävät tun-teja vapaaehtoistyönä, eivätkä ne maksa kouluille mitään. Opettajat voivat pyytää oppitunteja Asianaja-jaliitosta. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa ja jatkoa Asianajajaliiton vuosia kestäneelle kouluyhteistyölle. Asianajaja Minna Romu koordinoi koulu-vierailuja Asianajajaliiton Hämeen osaston alueella. Sekä asianajajien että opettajien kiinnostus on ollut suurta jo ensi metreillä. – Sain ensimmäiseen asianajajille lähettä-määni viestiin heti useita vastauksia, ja kou-luvierailuja sovittiin saman tien seitsemään eri kouluun, hän iloitsee. Minna Romu on ollut mukana suunnittele-massa oppitunneilla käytettävää opetusmate-riaalia. Sekä yläkoululaisille että lukiolaisille kerrotaan perusasiat suomalaisesta oikeus-järjestelmästä. Tämän lisäksi yläkoululaisten kanssa keskus-tellaan nettikäyttäytymisestä ja siitä aiheutuvista seuraamuksista: mitä tietoja nettiin ei kannata laittaa ja mitä nettikiusaamisesta voi seurata? Lukiolaisten kanssa puolestaan keskustel-laan sopimuksista ja niiden vaikutuksesta lu-kiolaisten elämässä, esimerkiksi mitä pitäisi huomioida verkkokauppaostoksilla. – Tavoitteena on keskustella oppilaiden elä-mää koskettavista oikeudellisista kysymyksistä mahdollisimman käytännönläheisesti. Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Mari Hannola-Antikainen on tilannut oikeuskasva-tustunnin Espoonlahden lukion toisen luokan lakitiedon ryhmälle. – Juristin työ jää opiskelijoille usein mieli-kuvien varaan, joten toivon, että he kuulisi-vat erityisesti juristin ammatista. Yleensä on todella vaikeaa löytää asianajajaa juttelemaan tunneille, joten tartuin heti tilaisuuteen, Han-nola- Antikainen kertoo. Oppituntien pitämisestä kiinnostuneet asianajajat voivat olla yhteydessä oman osas-tonsa oikeuskasvatusvastaavaan, joiden yhteys-tiedot löytyvät Asianajajaliiton nettisivuilta. TEKSTI JOHANNA KAINULAINEN // KUVA MIKKO KAUPPINEN asianajajaliitto.fi/oikeuskasvatus Hämeessä innostuttiin oikeuskasvatuksesta. youtube.com/asianajajat Ajankohtaisia asioita & ilmiöitä ”Juristin työ jää opiskelijoille usein mielikuvien varaan, joten toivon, että he kuulisivat erityisesti juristin ammatista.”


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above