Page 17

Advokaatti | 2017 No2

ADVOK A AT T I / 2-2 017 17 ajassa HÄLSNINGAR FRÅN NORDISKA LÄNDERNA TEXT PETRA MARJAMÄKI NO R D I S K V INK E L Merete Smith Norge vill öka digitala övervakning av folket Työn ja perheen sankari on poissa FÖRNYELSE AV STRAFFPROCESSLAG – För tillfället är en förnyelse av landets straffprocesslag aktuell. Ett av ändamålen med ändringen är att göra den nuvarande lagen från 1981 mer effektiv. Straffprocesser i Norge tar ofta längre tid än i exempelvis Sverige och Finland. Man har genomfört ett test där man skickat ut en kriminell handling till alla tre länder för att se hur lång tid behandlingen tar i varje land, och i Norge tog det längst, berättar hon. Lagförslaget ger också flera rättigheter till den åtalade och den kräver en mer aktiv roll av domaren. Förslaget, som kom i novem-ber, är för tillfället utsänt på remiss och advokatföreningen arbetar nu med svaret. NY ADVOKATLAG – En annan sak som föreslagits är en ny advokatlag, fortsätter hon. Om den nya lagen genomförs blir det rätt stora förändringar för ad-vokater i Norge och för föreningen. I dag regleras advokater i dom-stolslagen, men i förslaget till en ny advokatlag ges en modernare och bättre reglering av advokaters verksamhet och tillsyn. Förslaget ligger för tillfället hos Justitiedepartementet och för-hoppningen är att en ny advokatlag blir antagen snart. DIGITALA GRÄNSFÖRSVAR – En tredje aktuell fråga i Norge är det digitala gränsförsvar som re-geringen vill inrätta för att samla in och analysera data som förs över landgränsen. I föreningen är vi kritiska till detta. I förslaget finns nyheter vad gäller övervakning av den digitala användningen som skulle leda till att vi får ett samhälle med mycket mer övervakning än i nuläget. Lagändringen bekymrar oss då det skulle ge regering-en verktyg att i allt större grad kunna analysera data och övervaka befolkningen. Det är en balansgång – människor vill känna sig säk-ra men man vill inte vara övervakad. Det skrivs mycket i media om kriminalitet och terror, men samtidigt vet vi att kriminaliteten i Norge, Europa och även i USA har gått ner. – Det här stämmer alltså inte med den bild som har skapats i me-dier. Vi har ett säkrare samhälle idag med mindre kriminalitet än vi haft tidigare avslutar Merete Smith. M U I S T O K IR J O I T US Förnyelse av landets straffprocesslag, ny advokatlag och digitala gränsförsvar – det är de mest aktuella förnyelserna inom lagstiftningen i Norge just nu enligt generalsekreterare Merete Smith vid Norges Advokatforening. Pitkän työuran asianajoalalla tehnyt Raili Kiuk-konen kuoli 87-vuotiaana 4.2.2017. Hän toimi viimeiseen asti tyttärensä Marjo Kiukkosen asianajotoimiston toimistonhoitajana. Viimei-nen työpäivä oli 17. tammikuuta 2017, jolloin hän vielä järjesteli kirjanpitoaineistoa. Raili Kiukkonen aloitti yrittäjäpuolisona Varatuomari Keijo K. Kiukkonen Asianajotoimistossa Hyvinkäällä 1966. Raili hoiti perheenäidin tehtävän ohella toimiston kontto-ritöitä, asiakassuhteita ja virastoissa asiointia, käyden alku-vuosina jopa hoitamassa juttuja kihlakunnanoikeudessa. Matkat taittuivat mieluiten pyöräillen, aina huoliteltuna, pitkissä punaisissa kynsissä ja sinivioletit hiukset ojen-nuksessa. Vuosikymmenten saatossa lainopillinen palve-lutoiminta ja asianajotoimiston arki tulivat erinomaisesti kaikenlaisten ihmisten kanssa toimeen tulevalle toimiston kantavalle voimalle hyvin tutuiksi.  Kun asianajotoimisto siirtyi Marjo Kiukkoselle vuonna 1979, jatkoi Raili töitään toimistonhoitajana ja myös ää-nettömänä yhtiömiehenä. Hän siirtyi 1990 muutamaksi vuodeksi hieman taustalle varhaiseläkkeelle ”tietokoneita pakoon”, mutta pian veri veti takaisin töihin. Raili oli lojaa-li, luotettava ja ylväs monitoiminainen. Hän ymmärsi myös vähäosaisia ja tuli erinomaisesti toimeen nuorempiensakin kanssa. Kaikki tehtävät Raili hoiti esimerkillisen perus-teellisesti ja oli kymmenet vuodet asianajoyhteisössämme rakastettu ja kunnioitettu työtoveri.  Raili Kiukkonen palveli oikeuselämän lisäksi yhteiskun-taa myös luottamustehtävissä Hyvinkäällä muun muassa sosiaalilautakunnan jäsenenä ja kirkkovaltuustossa. Tätä lämmintä, voimakastahtoista ja suorasanaista voi-mahahmoa – joka oli myös uskollinen ja huumorintajuinen ystävä – jäävät suuresti kaipaamaan perhe sekä laaja joukko sukulaisia, ystäviä, työkavereita, naapureita ja asiakkaita sekä heidän jälkikasvuaan. Marjo Kiukkonen Mikko Salo tytär, asianajaja pitkäaikainen työkaveri, asianajaja Hyvinkää Hyvinkää


Advokaatti | 2017 No2
To see the actual publication please follow the link above