Page 52

MOODI | 2017 / No2

Pärnun Baltian maiden kongressissa v. 2004 pidimme asiakastilaisuuden liettualaisille asiakkaille. Kuvassa Andrejus Coj ja Dalius Vitkus Liettuasta sekä Juha Wahlstedt Labqualitysta. muiden tehtäviensä ohessa. Vuosituhannen alussa yritykseen palkattiin asiakaspalvelukoordinaattori 52 Moodi 2/2017 ja viestintäkoordinaattori, jotka alkoivat hoitaa edellä mainittuja tehtäviä. Tämän jälkeen oli mahdollista mm. aloittaa järjestelmällinen osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin ja luoda ammattimaisia esitteitä kierrosten myynnin edistämiseksi. Markkinointi tuotti pian hedelmää. Labquality sai runsaasti uusia partnereita Euroopasta ja Lähi-idästä, jotka markkinoivat ja myivät laadunarviointikierroksia tehokkaasti oman maansa laboratorioille. Uusia partnereita saatiin Liettuasta, Kreikasta, Portugalista, Israelista, Saudi-Arabiasta, Kuwaitista, Turkista, Libanonista ja Iranista. Asiakaslukumäärä kasvoi huimaa vauhtia, ja vienti kaksinkertaistui muutaman vuoden välein. Samaan aikaan Labqualityyn palkattiin myös useita kierroskoordinaattoreita ja logistiikka-assistentteja ajamaan laadunarviointikierroksia sekä pakkaamaan lähetettäviä näytteitä. Myös asiakaspalvelua vahvistettiin yhdellä henkilöllä. Yrityksen henkilökuntamäärä kasvoi vuosikymmenessä kahdestakymmenestä lähes neljäänkymmeneen, ja vuosikymmenen lopussa laadunarviointipalveluiden vienti oli ylittänyt kotimaan kysynnän. Palvelut uudistuivat ja digitalisoituivat Osallistujamäärien kasvua ja uusien maiden mukaantuloa vauhditti markkinoinnin lisäksi myös internet, joka teki palveluiden löytämisen ja ostamisen entistä helpommaksi. Labquality aloitti palveluidensa esittelyn verkkosivuilla 2000-luvun alussa ja palveluiden tilaaminen siirrettiin verkkopalveluun 2004. Asiakkaat oppivat nopeasti käyttämään uutta palvelua, ja muutamassa vuodessa saimme lähes kaikki tilaukset sähköisessä muodossa. Tilausjärjestelmän digitalisointi mahdollisti sen, että asiakaspalvelu pystyi kahden ihmisen työpanoksella käsittelemään hurjaa vauhtia kasvavat tilaukset ja asiakasmäärät. 2000-luvun lopussa asiakaslukumäärä oli kasvanut 3500 asiakkaaseen. Uusi digitaalinen palvelujärjestelmä mahdollisti myös automaattisen sähköisen tilausvahvistuksen sekä osallistumistodistuksen tulostamisen suoraan internet-palvelusta. Samaan aikaan myös laadunarviointikierroksia digitalisoitiin. Ohjelmaan tulivat ensimmäiset kuvakierrokset sekä virtuaalimikroskopia. 2000-luvulla otettiin käyttöön myös ensimmäiset nettilomakkeet tulosten syöttöä varten ja keskussairaaloiden Mylab-järjestelmästä siirrettiin laadunarviointituloksia suorasiirrolla Labqualityn tietojärjestelmään. Ensimmäiset koko kierrosten digitalisoinnit (e-Kierrokset) toteutettiin hollantilaisella CueSee-järjestelmällä vuonna 2006. Mukaan otettiin 23 kierrosta, joihin hyväksyttiin tulokset ainoastaan internet-lomakkeen kautta. Uusi tapa toimia verkossa herätti osallistujissa monenlaisia tunteita samaan tapaan kuin pankkipalveluiden siirtyminen itsepalveluksi. Muutamassa vuodessa asiakkaat kuitenkin pääsivät alkuvaikeuksien yli ja järjestelmää käytettiin menestyksekkäästi kymmenen vuotta. Palvelujärjestelmä ja osa kierroksista oli nyt päivitetty uudelle vuosituhannelle, mutta seuraavaa järjestelmää (LabScalaa) pohdittiin jo uuden vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen lopussa. Varsinainen uuden IT-portaali Labscalan kehitysprojekti aloitettiin 2010. KUVA: PÄIVI RAUVO


MOODI | 2017 / No2
To see the actual publication please follow the link above