Page 30

MOODI | 2017 / No2

40-vuotinen taival 1977 Moodin 1979 Laaduntarkkailu Oy hankkii käyttöönsä ensimmäisen tietokonelaitteiston. ATK-uudistukset ja laitehankinnat jatkuvat läpi koko 1980-luvun. 1984 Tiedotuslehti Moodin toimitusta vahviste- taan perustamalla päätoimittaja Raimo Tenhusen vetämän toimituskunnan avuksi kahdeksanjäseninen toimitusneuvosto. Moodin ulkoasu herättää keskustelua ja seuraavana vuonna toimeenpannaan ulkoasu-uudistus, jossa Moodin vuosikerrat erotetaan toisistaan kansilehtien tunnusvärin perusteella. 8.6.1971 Kliinisten Laboratoriotutkimusten Laaduntarkkailu Oy:n (lyh. Laaduntarkkailu Oy, nyk. Labquality) perustava kokous pidetään Meilahden sairaalassa Helsingissä. 6 / 1977 Ensimmäinen Laaduntarkkailu Oy:n tiedotuslehti ilmestyy. Moodin ensimmäiseksi päätoimittajaksi ja toimituskunnan puheenjohtajaksi valitaan Moodin ideoija, hallituksen jäsen Nils-Erik Saris. Moodi-nimen keksi päätoimittaja Saris, joka avaa päätoimittajan palstalla lehden tarkoitusta mm. näin:”MOODI on yhdysside Sinuun. Voit kirjoittaa kirjeen ja sanoa mielipiteesi toimintaamme liittyvästä asiasta tai kysyä neuvoa laboratoriopulmaasi. MOODI on uutislehti laboratorioalalla.” 30 Moodi 2/2017


MOODI | 2017 / No2
To see the actual publication please follow the link above