Page 3

MOODI | 2017 / No2

2/2017 Moodi 3 SISÄLTÖ 40-vuotinen taival 1977 2017 Moodin 1984 Tiedotuslehti Moodin toimitusta vahviste- taan perustamalla päätoimittaja Raimo Tenhusen vetämän toimituskunnan avuksi kahdeksanjäseninen toimitusneuvosto. Moodin ulkoasu herättää keskustelua ja seuraavana vuonna toimeenpannaan ulkoasu-uudistus, jossa Moodin vuosikerrat erotetaan toisistaan kansilehtien tunnusvärin perusteella. 2006 Labquality juhlii 35-vuotista taivaltaan julkaisemalla Moodin erikoisnumeron Labquality eilen ja tänään – 35 vuotta laadunarviointia (2 / 2006). Tiedotus- päällikkö Aino Siukola valottaa Moodia käsittelevässä artikkelissa lehden historiaa. Samalla todetaan, että Moodin kaksoisidentiteetti – Labqualityn asiakaslehti ja kliinisen laboratorioalan ammattilehti – mahtuu hyvin samojen kansien sisään. 2016 Moodin näköislehtiversio julkaistaan ja sen artikkeleista ryhdytään tiedottamaan myös sosiaalisessa mediassa. Moodin maksuton näköislehtiversio on kaikkien saatavilla kaksi viikkoa painetun lehden ilmestymisen jälkeen. 2017 Moodi täyttää 40 vuotta. 1996 Laaduntarkkailu Oy:n nimi muutetaan Labqualityksi, koska toiminta on kehittynyt ja laajentunut myös ulkomaille. Kansainvälisille asiakkaille ryhdytään julkaisemaan englanninkielistä Labquality News –tiedotuslehteä. 1979 Laaduntarkkailu Oy hankkii käyttöönsä ensimmäisen tietokonelaitteiston. ATK-uudistukset ja laitehankinnat jatkuvat läpi koko 1980-luvun. 2011 Labquality uudistaa 40-vuotisjuhlapäivänsä kunniaksi perinteistä logoaan. Merkkivuoden kunniaksi teetetään myös juhlalogo. 8.6.1971 Kliinisten Laboratoriotutkimusten Laaduntarkkailu Oy:n (lyh. Laaduntarkkailu Oy, nyk. Labquality) perustava kokous pidetään Meilahden sairaalassa Helsingissä. 6 / 1977 Ensimmäinen Laaduntarkkailu Oy:n tiedotuslehti ilmestyy. Moodin ensimmäiseksi päätoimittajaksi ja toimituskunnan puheenjohtajaksi valitaan Moodin ideoija, hallituksen jäsen Nils-Erik Saris. Moodi-nimen keksi päätoimittaja Saris, joka avaa päätoimittajan palstalla lehden tarkoitusta mm. näin:”MOODI on yhdysside Sinuun. Voit kirjoittaa kirjeen ja sanoa mielipiteesi toimintaamme liittyvästä asiasta tai kysyä neuvoa laboratoriopulmaasi. MOODI on uutislehti laboratorioalalla.” Moodin 40-vuotinen taival 30 Suomen diagnostiikkateollisuuden kehitys 10 Virtsasta plasman glukoosiin ja orto-toluidiinista biosensoreihin 38 SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS Moodin upea historia ja uudistuva tulevaisuus ...................................5 AJANKOHTAISTA HISTORIAA Moodin ensimmäinen päätoimittaja Nils-Erik Saris ....................................................6 Moodin kantava voima, viestintäpäällikkö Aino Siukola muistelee .....................................7 Kokemuksia kuudelta vuosikymmeneltä laboratoriodiagnostiikan eri aloilta ................. 8 Suomen diagnostiikkateollisuuden kehitys, keksinnöt ja innovaatiot ...................10 AJANKOHTAISTA TULEVAISUUTTA Startup Health: Terveydenhuolto tulisi nähdä investointina tulevaisuuteen .............. 14 Miten tekoälystä tehdään terveydenhuollon renki? ................................. 16 Terveysteknologian tulevaisuus ..................... 18 PREANALYTIIKKA Preanalytiikkaa Amsterdamissa .................... 21 Kliinisen mikrobiologian tutkimusprosessit: Pre- ja postanalyyttisen vaiheen ulkoisen laaduntarkkailun haasteet .............................25 Moodin 40-vuotinen taival ............................ 30 Validointi ja verifiointi tehokkaasti ................33 KLIININEN KEMIA JA BIONANALYTIIKKA Allergiatestauksen lyhyt historia ...................35 Diabeteksen seurannan historiaa: Virtsasta plasman glukoosiin ja orto-toluidiini biosensoreihin ........................ 38 HbA1c-analytiikan tilanne meillä ja muualla diabetestutkimuksena ....................40 Näyteperäisten häiriötekijöiden merkitys sydänperäisen troponiini I:n mittaamiselle .... 43 Biofilmien diagnostiikka kehittyy ................. 46 Bioanalytiikan YAMK-opinnot verkossa ........ 48 Koulutuksen merkitys näytteenottotyössä ....................................... 50 LABQUALITY NYT Kansallisesta palvelusta kansainväliseksi menestystarinaksi .......................................... 51 Laaduntarkkailupäivistä Labquality Days -kongressiin ........................ 54 SHQS-laatuohjelman matkassa .....................55


MOODI | 2017 / No2
To see the actual publication please follow the link above