Page 24

MOODI | 2017 / No2

yksiköissä. Tähän liittyen hän arvioi myös hoitohenkilökunnan osaamistasoa ja koulutuksen vaikuttavuutta. Robbert Slingerland kertoi erilaisista ensihoitoyksikön kehitysmalleista, jotta ensiapu saisi vain ne potilaat, jotka sinne todella pitää tuoda. BD:n Ana Stankovic kertoi vieritestauksen preanalytiikasta, ja sessio päättyi Sverre Sandbergin esitykseen Nokluksen (Norjan ulkoista laadunarviointia tuottava yritys) preanalytiikan kierroksista, jotka on suunnattu vieritestaukseen. Kongressin viimeinen sessio liittyi EFLM:n preanalytiikan työryhmän näytteenottoprojektiin. Ana-Maria Simundic esitteli eurooppalaista verinäytteenoton suositusta. Lisäksi Janne Cadamuro kertoi, miten Itävallassa pilotoitiin työryhmän suositusta näytteenotossa ja Karin Bolenius esitteli Ruotsin mallia, jossa koulutuksen ja verkko-oppimisen avulla parannetaan näytteenoton laatua. Kaiken kaikkiaan kongressi oli erinomainen ja sai aikaan, ainakin meissä osallistujissa, paljon uusia ideoita. Kongressissa esiteltiin erinomaisia teknisiä ratkaisuja sekä myös hyvin käytännönläheisiä toimia. Varsinkin massaspektrometrian automatisointi, lääkäreitä ohjaavat diagnostiset polut sekä älykäs pyyntöjen ohjaus olivat aiheita, joita toivoisimme otettavaksi käyttöön myös Suomessa. Kongressin jälkeen professori 24 Moodi 2/2017 Hoffmann vahvisti osallistumisensa ensi vuoden Labquality Days -kongressiin. Silloin on mahdollista kuulla, miten hänen esittämänsä diagnostiset järjestelmät ovat edelleen kehittyneet ja miten niitä tehokkaasti hyödynnetään. Palatessamme kotiin kiinnitimme huomiota, että preanalytiikkaa on muuallakin kuin kliinisissä laboratorioissa. Schipholin lentokentän vartijat harjoittivat preanalytiikkaa ohjatessaan turvatarkastukseen jonottavia ihmisiä riisumaan kaikki korut, kellot ja vyöt, ottamaan mukana olevat nesteet ja kannettavat tietokoneet esiin. Näin suuri määrä ihmisiä saatiin jouhevasti liikkumaan ja analyysivaiheessa eli turvatarkastuksessa ei tapahtunut juurikaan virheitä tai prosessin pysähtymistä. Postanalyyttinen vaihe tosin jää edelleen matkustajan itse huolehdittavaksi.  KYSELYTUTKIMUS PREANALYTIIKAN LAATUMITTAREIDEN SEURANNAN TOTEUTUMISESTA! Labquality toteuttaa keväällä 2017 kyselytutkimuksen Preanalytiikan työryhmän Moodissa 6/2016 suosittelemien seurattavien preanalyyttisten laatuindikaattoreiden seuraamisen toteutumisesta. Vastaajina voivat toimia niin pienet kuin isommatkin laboratorioyksiköt. Kyselyssä pyydetään ilmoittamaan mittareiden seuraaminen, seurantaan määritetty tavoite sekä mahdollisten poikkeamien määrä. Lisätietoja voi kysyä preanalytiikan työryhmän sihteeriltä, EQA-koordinaattori Tanja Elolta tanja.elo@labquality.fi tai 09 8566 8215. KYSELY AUKEAA TOUKOKUUSSA. TERVETULOA MUKAAN!


MOODI | 2017 / No2
To see the actual publication please follow the link above