Page 22

MOODI | 2017 / No2

LABQUALITYN PREANALYTIIKKAKIERROKSISSA MENESTYMINEN Labqualityn posteri preanalytiikan ulkoisilla laadunarviointikierroksilla menestymisestä sai huimaa some-suosiota. Opetuksellisilla preanalytiikkakierroksilla osallistujia on haastettu vuodesta 2014 lähtien erilaisilla tosielämän tapauskuvauksilla, joista pyydetään pohtimaan korjaavat toimenpiteet oman yksikön toimintamallien mukaan sekä etsimään mahdolliset preanalyyttiset virheet. Vastaukset luokitellaan osallistujien ilmoittamien ammattien perusteella. Posterissa esitellyssä yhteenvedossa tutkittiin, kuinka hyvin kliinisen kemian preanalytiikkakierrosten 22 Moodi 2/2017 osallistujat vastasivat kierrosasiantuntijan määrittämät, odotetut korjaavat toimenpiteet ja preanalyyttiset virheet. Kierrosten suurimmat ammattiryhmät olivat laboratoriohoitaja/ bioanalyytikko sekä ryhmävastaus, ja näiden kahden ryhmän onnistumista verrattiin keskenään ja kaikkien osallistujien tuloksiin. Laboratoriohoitaja/bioanalyytikko-ryhmä vastasi odotetun korjaavan toimenpiteen 51,2 % (vaihtelu 0–80,0 %) ja löysi odotetut preanalyyttiset virheet 33,2 % (2,9–97,6 %) tapauksista keskimäärin. Ryhmävastaajat raportoivat odotetun korjaavan toimenpiteen 52,5 % (0–100 %) ja määrittivät odotetut preanalyyttiset virheet 34,4 % (0–96,2 %) tapauksista keskimäärin. Kaikki osallistujat vastasivat odotetun korjaavan toimenpiteen 48,4 % (6,1–83,7 %) ja löysivät odotetut preanalyyttiset virheet 33,1 % (3,6–97,4 %) tapauksista keskimäärin. Osallistujien menestyminen riippui paljon tapauksista, ja esimerkiksi yleisemmät ilmiöt tunnistettiin paremmin. Muun muassa lipemia ja hemolyysi, potilaan väärä valmistautuminen sisältäen paaston, näytteen väärät säilytys- ja kuljetusolosuhteet sekä näytteen kontaminaatio havaittiin, kun taas kelluva geeli -ilmiö ja rasvaliukoisen lääkkeen sisältävän näytteen käsittelyvirhe olivat osallistujille hankalampia. Odotettu korjaava toimenpide vastattiin keskimäärin useammin kuin odotettu preanalyyttinen virhe löydettiin. Kaiken kaikkiaan laboratoriohoitaja/bioanalyytikko-ryhmä ja ryhmävastaajat menestyivät kierroksilla paremmin kuin kaikki osallistujat, ja ryhmävastaajat vielä hieman paremmin kuin laboratoriohoitaja/bioanalyytikko-ryhmä. Preanalytiikkakierrokset ovat opetuksellisia ja niiden tarkoitus on haastaa osallistujat miettimään oman yksikkönsä prosesseja ja tarvittaessa tekemään korjauksia. Koko yksikön ammattitaidon hyödyntäminen voisi tällöin johtaa parhaaseen lopputulokseen. Elo T, Pelanti J, Simundic A-M. Success in preanalytical EQA. Abstract. 4th EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase, 24.-25.3.2017, Amsterdam. Kuvassa Tanja Elo. Kuva: Jonna Pelanti


MOODI | 2017 / No2
To see the actual publication please follow the link above