Page 17

MOODI | 2017 / No2

Tekoälyä kehitettäessä oleellista on, että opetettavasta asiasta on erittäin paljon riittävän laadukasta dataa, ja että ollaan etsimässä ratkaisua merkitykselliseen kysymykseen. Konetta opetetaan, testataan, tulokset arvioidaan ja sitten validoidaan uudella datamassalla. Näitä ”ihmisarviointeja” tarvitsevia kierroksia vaaditaan useita. 2/2017 Moodi 17 Eettiset pelisäännöt pätevät myös uudessa maailmassa Vaikka valtavat tietovarannot tarjoavat huikeita mahdollisuuksia, on samalla herännyt huoli, että varaudumme ajoissa niihin teknisiin ja säädöksellisiin vaatimuksiin, joita lukuisten tietoaineistojen yhdistäminen vaatii. Sen vuoksi tarvitaan toimintamalleja ja eettisiä pelisääntöjä, jotta tietoa voidaan jakaa turvallisesti ja tehokkaasti lääketieteellisiä sovelluksia varten. Tekoälyn oppiessa terveydenhuollon toimijoiden työnjakoa ja tuloksellisuutta, potilaat osataan päivä päivältä paremmin ohjata suoraan sopivaan hoitopaikkaan. Tekoälyn hyödyntäminen on osa HUSin digitaalisten terveyspalveluiden kehittämistä.  kohteen valinta • paljon dataa käytettävissä • kliinisesti merkityksellinen ongelma • innostuneet kliinikot data-raaka-aineen arviointi kliinikot data-analyytikot päätös IT etenemisestä arvioi testaa opeta validoi kliinikot data-analyytikot IT


MOODI | 2017 / No2
To see the actual publication please follow the link above