Page 4

Moodi No 1 | 2017

Labquality: SUOMALAISEN TERVEYDENHUOLLON, LAADUN JA POTILASTURVALLISUUDEN PUOLESTA 4 Moodi 1/2017 Kansi 1/2017: Kuva: Shutterstock MOODI JULKAISIJA Labquality Oy Kumpulantie 15 00520 Helsinki p. 09 8566 8200 f. 09 8566 8280 TOIMITUS Päätoimittaja Sari Krappe p. 040 562 0040 sari.krappe@labquality.fi Tieteellinen toimittaja Niina Kivi p. 050 330 5364 niina.kivi@labquality.fi TOIMITUSNEUVOSTO: Jarkko Ihalainen (pj) Heidi Kalve Terho Lehtimäki Niina Kivi Harri Laitinen Jonna Pelanti Aikakauslehtien jäsenlehti ISSN 0359-2197 TAITTO Grapica Oy PAINOPAIKKA Painotalo Plus Digital Oy, Lahti 39. vuosikerta TILAUSEHDOT Moodin vuosikerta 49,80 €. Suositusten hinta, ks. www.labquality.fi . TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET info@labquality.fi ILMOITUSAINEISTO: info@labquality.fi Labquality tekee aktiivista yhteistyötä lähes kahdensadan laadun, kemian ja laboratoriolääketieteen ammattilaisen kanssa. LABQUALITY OY on potilasturvallisuutta ja terveydenhuollon laatua edistävä palveluyritys. Vuonna 1971 perustettu Labquality Oy on puolueeton toimija, joka auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita kehittämään toimintaansa tarjoamalla palveluita ja tuotteita laadunarviointiin sekä toiminnan sertifiointiin. Kliinisille laboratorioille ja vieritestejä tekeville yksiköille Labquality tuottaa ulkoisia laadunarviointikierroksia (EQA) ja kontrollimateriaaleja laadunvarmistuksen työkaluiksi. Lisäksi yhtiöllä on laaja tuotevalikoima koulutuspalveluita terveydenhuollon ammattilaisille. Labqualitylla on 5 000 asiakasta, joista yli puolet on ulkomaisia. Yhtiön johtamisjärjestelmä on ISO 9001 –sertifioitu ja merkittävä osa laadunarviointikierroksista on ISO 17043 -akkreditoitu. Labquality tekee aktiivista yhteistyötä lähes kahdensadan laadun, kemian ja laboratoriolääketieteen ammattilaisen kanssa. Labquality on myös ulkoisen laadunarvioinnin eurooppalaisen yhteistyöjärjestön (EQALM) jäsen.  KUVA: SHUTTERSTOCK


Moodi No 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above