Page 11

Moodi No 1 | 2017

1/2017 Moodi 11 Henkilökohtaisen lääketieteen tutkimushankkeissa tutkitaan potilaan syöpäsolujen vastetta yli viidellesadalle lääkeaineelle robotiikan avulla FIMMin tehoseulontayksikössä. pankkilainsäädännössä (http://www.finlex. fi/fi/laki/alkup/2012/20120688) on pyritty selventämään oikeudellisia ja eettisiä näkökulmia liittyen yksilöstä biopankkiin kerättävään tietoon tutkimustilanteissa. Yksilön oikeusturvan toteutuminen varmistetaan biopankkisuostumuksella. Koulutusta uusille osaajille Kuka tahansa meistä voi myös ostaa oman geenitestinsä netistä tai yksittäisiä geenitestejä apteekista. Valitettavasti tällaiset testit herättävät usein helposti hämmennystä, jos tarvittavaa osaamista tulosten tulkintaan tai riskin käsitteisiin ei ole. Terveydenhuollon ammattilaiset on koulutettava ymmärtämään yksilön terveyteen liittyvä laajakirjoisempaa tietoa sen siirtyessä laajemmin osaksi terveydenhuoltoa (13). Tarvittaessa alan henkilöstön on osattava myös tulkita genomitietoa, tuntea sen rajoitteet ja ymmärtää, mikä tiedosta on olennaista sairauden ennaltaehkäisyn ja hoidon kannalta. Uusien teknologioiden tuominen kliiniseen ympäristöön vaatii puolestaan biolääketieteen tutkijoiden ja kliinisten laboratorioiden henkilökunnan koulutusta ja yhteistyötä. Sitra ja FIMM järjestivät ensimmäisen henkilökohtaisen lääketieteen kurssin Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa lääkäriopiskelijoille vuonna 2015. Osana kurssia opiskelijat saivat omaan genomiinsa perustuvaa riskitietoa. Osallistujien mielestä kurssi antoi sillä hetkellä parhaan tuntuman henkilökohtaisen lääketieteen genetiikan tilanteisiin kliinisessä työssä, eikä kurssin antamia valmiuksia olisi saanut muualta lääketieteen runkokoulutuksessa (14). Tarve uudenlaisen terveyteen liittyvän tiedon ymmärtämiseen pitäisi myös huomioida peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa. Koulutuksen lisäksi tarvitaan tehokkaita työkaluja - kuten yllämainittu Kardio- Kompassi - joiden avulla tavallinen kansalainen pystyy ymmärtämään ja hyödyntämään omaan terveyteensä liittyvää geenitietoa. Lopuksi Kiitokset. Kiitos prof. Olli Kallioniemelle (LT, FIMM, Helsingin yliopisto ja SciLifeLab, Karoliininen Instituutti, Ruotsi), ja Mari Kaunistolle (FT, vanhempi tutkija, FIMM, Helsingin yliopisto) asiantuntijakommenteista.  VIITTEET 1. Murugan R. Movement towards personalised medicine in the ICU. Lancet Respir Med. 2015;3(1):10-2. doi: 10.1016/ S2213-2600(14)70310-8. 2. Hood, L, Flores M. A personal view on systems medicine and the emergence of proactive P4 medicine: predictive, preventive, personalized and participatory. New Biotechnology 2012;29 (6): 613-624. doi: 10.1016/j. nbt.2012.03.004. 3. Schork NJ. Personalized medicine: Time for one-person trials. Nature 2015; 520, 609–611. doi:10.1038/520609a 4. Biankin AV, Piantadosi S, Hollingsworth SJ. Patient-centric trials for therapeutic development in precision oncology. Nature 2015;526(7573):361-70. doi: 10.1038/nature15819 5. Hodson R. Precision medicine. Nature 2016;537(7619):S49. doi: 10.1038/537S49a. 6. Chapman PB, Hauschild A, Robert C, Haanen JB, Ascierto P, Larkin J, Dummer R, Garbe C, Testori A, Maio M, Hogg D, Lorigan P, Lebbe C, Jouary T, Schadendorf D, Ribas A, O'Day SJ, Sosman JA, Kirkwood JM, Eggermont AM, Dreno B, Nolop K, Li J, Nelson B, Hou J, Lee RJ, Flaherty KT, McArthur GA; BRIM-3 Study Group. Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation. N Engl J Med 2011;364 (26):2507-2516. doi: 10.1056/ NEJMoa1103782. 7. Tannock IF, Hickman JA. Limits to Personalized Cancer Medicine. N Engl J Med. 2016, 29;375(13):1289-94. doi: 10.1056/NEJMsb1607705. 8. Le Tourneau C, Delord JP, Gonçalves A, Gavoille C, Dubot C, Isambert N, Campone M, Trédan O, Massiani MA, Mauborgne C, Armanet S, Servant N, Bièche I, Bernard V, Gentien D, Jezequel P, Attignon V, Boyault S, Vincent-Salomon A, Servois V, Sablin MP, Kamal M, Paoletti X; SHIVA investigators. Molecularly targeted therapy based on tumour molecular profiling versus conventional therapy for advanced cancer (SHIVA): a multicentre, open-label, proof-of-concept, randomised, controlled phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015;16 (13):1324-1334. doi: 10.1016/ 9. Pemovska T, Johnson E, Kontro M, Repasky GA, Chen J, Wells P, Cronin CN, McTigue M, Kallioniemi O, Porkka K, Murray BW, Wennerberg K. Axitinib effectively inhibits BCR-ABL1(T315I) with a distinct binding conformation. Nature. 2015;519(7541):102-5. doi: 10.1038/nature14119 10. Pemovska T, Kontro M, Yadav B, Edgren H, Eldfors S, Szwajda A, Almusa H, Bespalov MM, Ellonen P, Elonen E, Gjertsen BT, Karjalainen R, Kulesskiy E, Lagström S, Lehto A, Lepistö M, Lundán T, Majumder MM, Marti JM, Mattila P, Murumägi A, Mustjoki S, Palva A, Parsons A, Pirttinen T, Rämet ME, Suvela M, Turunen L, Västrik I, Wolf M, Knowles J, Aittokallio T, Heckman CA, Porkka K, Kallioniemi O, Wennerberg K. Individualized systems medicine strategy to tailor treatments for patients with chemorefractory acute myeloid leukemia. Cancer Discov. 2013; 3(12):1416-29. doi: 10.1158/2159-8290. 11. Horvath P, Aulner N, Bickle M, Davies AM, Nery ED, Ebner D, Montoya MC, Östling P, Pietiäinen V, Price LS, Shorte SL, Turcatti G, von Schantz C, Carragher NO. Screening out irrelevant cell-based models of disease. Nat Rev Drug Discov. 2016;15(11):751-769. doi: 10.1038/nrd.2016.175. 12. Ripatti S., Widén E. KardioKompassi yhdistää perimän ja perinteiset riskitekijät sepelvaltimotaudin ehkäisyssä. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2016;132(10):897-9. 13. Salari K. The Dawning Era of Personalized Medicine Exposes a Gap in Medical Education. PLoS Med 2009; 6(8): e1000138.doi:10.1371/journal.pmed.1000138 14. Toikkanen U. Mitä kertoa genomitestin tehneelle potilaalle? Lääkärilehti. Verkkojulkaisu. 31.8.2015 (http:// www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/mita-kertoa genomitestin-tehneelle-potilaalle-9989/) KUVA: JOUKO SIRO / FIMM


Moodi No 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above