Page 36

Korjausrakentaminen | 2015 • 1

TA L O T E K N I I K K A KEHITTÄMINEN nuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto ja niitä ohjaavat säätöjärjestelmät muuttuvat entistäkin monimukaisemmiksi. Energiatehokkuus pienentää rakennusten energialaskuja, ainakin teoriassa. Järjestelmien ylläpito ja siihen liittyvä ennakoiva huolto ovatkin avainasemassa. Jos uusia järjestelmiä ei käytetä oikein, energiakustannukset eivät jää lasketulle tasolle, vaan tilanne pahenee. Järjestelmät, jotka mahdollistavat pienen energiakulutuksen, kuluttavat energiaa aikaisempaa enemmän toimiessaan väärällä hyötysuhteella. KÄYTTÖKUSTANNUKSET HALTUUN Rakennusten ylläpito ja huolto vaativat aiempaa enemmän resursseja ja kokonaisvaltaista näkemystä. Rakennus ei ole pelkkä ulkokuori ja siihen liitettyjä teknisiä laitteita vaan toimiva, asiakkaiden tarpeisiin vastaava kokonaisuus, josta on pidettävä huoli. Yksittäiset panostukset sisäilman laatuun, mukaviin käyttöolosuhteisiin, energiatehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen tekniikkaan valuvat hukkaan, jos järjestelmiä ei pidetä käyttökunnossa. – Tästä seuraa suoria taloudellisia haittoja. Rakennus ei ole enää houkutteleva kohde, myynti- ja vuokrausajat pitenevät, reklamaatioiden käsittelyaika kasvaa ja välttämättömiin korjauksiin kuluvat menot kasvavat. Rakennuksen käyttötalouden suunnittelu hämärtyy ja vuotuisen budjetin laadinta on arpapeliä, koska tulot ja varsinkaan menot eivät ole kenenkään ennakoitavissa, Jari Syrjälä sanoo. AMMATTITAITOINEN HUOLTO TUO SÄÄSTÖÄ Kiinteistön omistaja pystyy vaikuttamaan itse omistamansa rakennuksen ylläpitokustannuksiin ja sen arvon pysymiseen. – Tulevaisuutta ei kannata jäädä odottelemaan, vaan se on järkevää ottaa itse haltuun. Järjestelmien säännöllisillä tarkastuksilla ja ennakoivalla huollolla voidaan säästää jo 10 prosenttia rakennuksen nykyisestä energiankulutuksen tasosta, Juha-Ville Mäkinen sanoo. Asukkaat ja tilojen käyttäjät voivat vaikuttaa itse energian kulutukseen ja energiakustannuksiin käyttötottumuksia ja järjestelmien käyttöaikoja muuttamalla. – Varsinaiset toiminnan tarkastukset ja järjestelmien oikean laatuisesta toiminnasta huolehtiminen ovat ammattilaisten tehtäviä. Monimutkaisten järjestelmien toiminnan tuntemus ja niiden huolto vaativat rautaista ammattitaitoa ja asioiden hyvään hoitoon aidosti sitoutunutta yhteistyökumppania. HUOLTOSOPIMUKSISTA ELINKAARISOPIMUKSIIN Kiinteistönhoitosopimuksissa, joissa korostuvat halvin hinta ja niukasti riman ylittävät tekniset palvelut, asiakas ei voi odottaa huipputuloksia. Valistunut kiinteistön omistaja osaakin erottaa toisistaan kiinteistön puhtaanapitoon ja kiinteistön tekniseen toimivuuteen liit- 36 | KORJAUSRAKENTAMINEN Energiatehokkuus pienentää energialaskuja. 1LVI-JÄRJESTELMIEN VIISI HUOLTOPISTETTÄ Automatiikka on rakennuksen ”aivot”. Oikeat asetusarvot ja toiminnan tarkastus varmistavat halutut olosuhteet, ja estävät energian tuhlauksen. Ilmanvaihtokone tarvitsee vuosihuollon. Siihen kuuluu suodattimen vaihto, lämmön talteenottoyksikön puhdistus ja muiden koneen osien tarkastus. Lisäksi venttiilit ja korvausilmasäleiköt 2 3 4 5 puhdistetaan säännöllisesti ja kanavistot määräajoin. Vuosihuolto ylläpitää hyvät sisäolosuhteet ja asiallisen energian kulutuksen. Vuotavat vesijohtokalusteet kasvattavat vesilaskua; ne on hyvä kunnostaa välittömästi. Lisäksi vettä törsäävät hanat kannattaa vaihtaa uusiin vesipiheihin malleihin. Lattiakaivojen ja vesilukkojen säännöllinen puhdistus pitää hajut poissa ja viemärin toiminnan kunnossa. Lämmitysjärjestelmän laitteet ja komponentit tarkastetaan ennen lämmityskauden alkua ja rikkoutuneet korjataan tai vaihdetaan uusiin; näin lämmityskustannukset pysyvät aisoissa. Myös lämmitysjärjestelmää ohjaavan automatiikan toiminta tarkastetaan. Lämmitys- että ilmanvaihtojärjestelmä on perussäädettävä aina, kun rakennuksessa tehdään energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, esimerkiksi vaihdetaan ikkunat tai laitetaan ilmanvaihtoon lämmön talteenotto. Perussäätö on tarpeen myös silloin, kun huoneistojen lämpötilat poikkeavat toisistaan merkittävästi.


Korjausrakentaminen | 2015 • 1
To see the actual publication please follow the link above