Page 3

Kaupunkilainen | 2017 • No2

LAHDEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI – 2 • 2017 KAUPUNKILAINEN 3 Ina Ruokolainen, teksti Lassi Häkkinen, kuvat Pyöräilijät Aleksille ”Vuonna 1993 teimme ensimmäisen asukaskyselyn, jossa käsiteltiin myös pyöräilyä ja liikenneturvallisuutta. Alek-santerinkatu oli huonossa kunnossa ja odotti remonttia. Joku kyselyyn vastan-nut toivoi, että Aleksille tehtäisiin pyö-rätie. Me vain pyörittelimme silmiä, että eihän se onnistu millään, koska autoja kulki pääväylän läpi niin paljon. Minäkin olen aktiivipyöräilijä, mutta en osannut silloin vielä nähdä muutosta”, muiste-lee teknisen ja ympäristöalan tutkija Irja Henriksson. Vuoden 2016 remontissa katu muutet-tiin autoille yksisuuntaiseksi, jo aiemmin rakennettua pyörätietä ja kävelyalueita levennettiin. Lahdessa on pyöräteitä 534 kilometriä, joista erillisiä kevyen liikenteen väyliä on 163 kilometriä. Pyöräilyä on edistet-ty myös mm. matkakeskuksen katetulla pyöräparkilla ja perustamalla kaupungin ensimmäinen keskustaan tuova baana Loviisanpässinraitille. Sibeliustalo, satama ja Ankkuri ”Ranta-alue oli ränsistynyt, eikä sinne ollut asiaa, jos ei ollut ostamassa lauto-ja. Kun teollisuus lähti, pystyttiin Nie-men satama-alla ruoppaamaan. 120000 kuutioita massoja kuivatettiin ja vietiin vanhan Kolavan kaatopaikan peitteek-si”, entinen kunnossapitopäällikkö Ilk-ka Ristkari kertoo. ”Täpärä päätös rakentaa Sibeliusta-lo oli ihan ratkaiseva, jotta satama-alue alkoi kehittyä”, vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin pohtii. ”Merenkulkuhallitus laittoi sataman rakentamisen alulle, se oli hyvä avaus. Sen jälkeen löytyi myös kaupungin bud-jetista rahaa”, Ristkari jatkaa. Vesijärven ja Niemen satamien välinen ranta-alue oli vuosikymmeniä vain teol-lisuuden käytössä. 1990-luvun lopusta lähtien satamasta on kehittynyt kaupun-kilaisten olohuone ja Ankkurista ja Ruori-niemestä suositut asuinalueet Vesijärven rannalle. Rantaraitista, entisen rautatien pohjasta, on muodostunut tärkeä kävely- ja pyöräilyväylä Urheilukeskuksesta sata-maan. JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 1990-luvun lopusta lähtien satamasta on kehittynyt kaupunkilaisten olohuone. 2012 2016 2017 2017 Kierrätyspolttoainetta käyttävä Kymijärvi II –voimalaitos valmistui Päijät-Hämeen Jätehuollon vastaanottamasta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin 96 % Kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet 37% vuoden 1990 tasoon verrattuna LAURI ROTKO Lahti Euroopan vihreä pääkaupunki 2019 –kilpailun finaalissa


Kaupunkilainen | 2017 • No2
To see the actual publication please follow the link above