Page 10

Kaupunkilainen | 2017 • No2

10 KAUPUNKILAINEN LAHDEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI – 2 • 2017 Suoritus- paikkana koko kaupunki Lassi Häkkinen, teksti ja kuvat Parkour on sulavaan liikkumiseen perus-tuva urheilulaji, jonka suosio on myös Lah-dessa kasvanut viime vuosina. Erityisiä lajin harjoitteluun sopivia suorituspaikko-ja Lahdesta löytyy kaksi, toinen Launeen perhepuis-tosta ja toinen Mustankallion väestönsuojan alaker-rasta, jossa toimii myös Lahden Parkour Akatemia. Monista perinteisistä urheilulajeista parkou-rin erottaa se, että se ei vaadi erikseen lajia varten rakennettuja tiloja; suorituspaikkana toimii koko kaupunki. Joku harrastaja voisi myös vierastaa ky-seisen lajin kohdalla sanaa urheilu, mutta fyysisestä harrastuksesta on eittämättä kyse. Aktiiviharrastaja Joonas Purastie näytti, millais-ta on parkour Lahden ikonisissa maisemissa.


Kaupunkilainen | 2017 • No2
To see the actual publication please follow the link above