Page 6

EnstoToday 2016 No1 / FI

today | ENSTO RUOTSISSA 6 ENSTO TODAY 1/2016 ensto Ruotsi: toinen kotimarkkinamme Naapurimaamme Ruotsi on aina ollut suo-malaisille yrityksille luonnollisin vienti-markkina. Pitkä yhteinen historiamme ja yhteinen kielemme tekevät meistä luonnol-lisia kumppaneita monessa asiassa – niin myös liiketoiminnassa. Meille Enstossa Ruotsi on ollut yksi tärkeimpiä koti-markkinoitamme jo yli 40 vuoden ajan. Vuonna 1974 perustimme Ensto Elektriska AB –tytäryhtiön Tukhol-maan, josta käsin myytiin aluksi valmistamiamme ilma-johtotarvikkeita, sähkökeskuksia ja kytkimiä.. 1980- ja -90-luvuilla ostimme Ruotsissa useita yrityksiä, joiden joukossa oli mm. merkittäviä valaisinvalmistajia. Vuonna 1994 Enstolla oli Ruotsissa jo 245 työntekijää. Vuonna 2001 uudelleenorganisoimme toimintaamme ja, keskityimme Ruotsissa ydinosaamiseemme eli myyn-tiin ja markkinointiin . Tällä hetkellä myymme Ruotsissa koko Enston tarjoamaa, ja etenkin valaistusliiketoimin-tamme on vahvassa nousussa. Valaistuksessa Ruotsi on ollut hyvin varhaisesta vai-heesta alkaen erittäin edistyksellinen LED-markkina, ja se on kehittynyt paljon nopeammin kuin muut maat. Naapu-rimaamme onkin edelleen Euroopan johtava maa valais-tusratkaisujen kehittämisessä. Koska Ruotsi on perinteisesti ollut Enston suurin tai vähintään toiseksi suurin markkina-alue, olen mielissäni siitä, että Ensto Today esittelee tällä kertaa lukijoilleen hienoja menestystarinoita ruotsalaisten asiakkaidemme parista. Hyviä lukuhetkiä, Timo Luukkainen toimitusjohtaja Kohokohtia matkamme varrelta: 1980 Valaisimet tulevat Ruotsin tuote- valikoimaan. 1986 Valikoima laajenee asennustarvikkeisiin. 1991 Valaisinliiketoimintaa vahvistetaan edelleen Ifö Electric AB:n ja Belysnings AB El-Be:n yritysostoilla. Tuoteportfolio kasvaa sulakkeilla, keraamisilla valaisimilla sekä ulko-valaisimilla. 1985 Uusi toimisto ja varasto, yhteensä 1500m2, valmistuvat. 1990 SA Elprodukter AB:n oston myötä valikoima kasvaa liitäntätarvikkeilla. 1987-1994 Nopean kasvun ja yritysostojen aikaa. 1974 Ensto Elektriska AB perustetaan Tukholmassa. Enston ensimmäinen ulkomainen tytäryhtiö alkaa myydä ilmajoh-totarvikkeita, sähkökeskuksia ja kytkimiä.


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above