Page 49

EnstoToday 2016 No1 / FI

ENSTO TODAY 1/2016 49 Passion for the future Tällä kertaa Enston osastolla tutustuttiin tule-vaisuuden energiatehokkaisiin tuotteisiin Täh-tien Sodasta tuttujen hahmojen johdattamina. Normipäivinä Enston verkonrakennustuot-teiden markkinoinnista vastaava Kaisa "the Skywalker" Kaikkonen ja Enston valaistuksen markkinoinnista vas-taava Enston oma LEDi Master, Paavo Ritala, valottivat uutuuksien hienouksia messuvieraille. Suoraan (r)asiaan Enston messuosaston todellinen vetonaula oli odo-tetusti Ensto Intro kaksoispistorasia. Käänteentekevä uutuus, joka yksinkertaisuudessaan mahdollistaa… Valoa messukansalle Valaistuksen uutuudet LEDeillä ja muilla energia-tehokkailla valonlähteillä esiteltiin osastolla näyttä-västi, erilaisia valaistustilanteita demoten. Ensto keskittyykin tarjoamaan asiakkailleen perinteisten valaisimien sijaan valaistusta ja valaistusratkaisuja. Ensto Plugilla nopeampaa ja joustavampaa sähköistystä Ensto Plugi on pistoliitinjärjestelmään perustuva asia-kaskohtainen ratkaisu liikerakentamisen sähkönjakeluun ja -ohjaukseen. Sen ytimessä on ainutlaatuinen ohjauskotelo, jonka kaltaista joustavaa ratkaisua ei markkinoilla entuu-destaan ole. Uusi Ensto Plugi -ratkaisu täydentää Enston tarjoamaa liikerakentamisen sähköistykseen. Opiskelijat messupolulla Jyväskylän messujen messuorganisaatio halusi tänä vuonna erityisesti kannustaa sähköalan opiskeli-joita osallistumaan messuille aiempia vuosia aktiivisemmin ja tehdä messupäivästä heille kiinnostava ja hyödyllinen. Enston osastolla messupolun rastitehtävänä oli sokkotehtävä, jossa tuli tunnistaa rasiaan piilotettuja Enston tuotteita. Seuraa Paavoa ja Enston valaistusratkaisuja Twitterissä: @LEDiMaster @EnstoGroup


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above