Page 4

EnstoToday 2016 No1 / FI

ensto today | TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET Come on baby, light my fire! Kaupo Kikkas 4 ENSTO TODAY 1/2016 Kun LEDien hinta laski ja niiden suorituskyky parani, tuotantomäärät nousivat aluksi kohtuullisesti ja sitten valta-vasti. Tuotantomäärien räjähdys synnytti monia uusia toimi-joita valaistusalalle, eivätkä nämä uudet tulokkaat toimineet perinteisten markkinoiden sääntöjen mukaisesti. Totta kai tämä tarkoitti laajempaa valikoimaa, mutta joidenkin tuot-tajien rajallinen tuotantokokemus johti siihen, että markki-noille tuotiin runsaasti huonompilaatuisia tuotteita. Tämä laatutaso, joka jätti toivomisen varaa, vahingoitti LEDien mainetta ja tosiasiassa hidasti muutoksen tahtia. Ne teolliset toimijat, jotka olivat myönteisessä mielessä teknologiaintoilijoita, onnistuivat kehittämään uusia tuotteita, jotka todella hyödynsivät LEDin ainutkertaisia ominaisuuksia kuten esimerkiksi suunnattua valoa. Näin ensimmäiset todel-liset LED-valaisimet tulivat markkinoille. Näissä valaisimissa on kunnolliset virtalähteet ja tehokas jäähdytys, eikä niissä käytetä heijastavia pintoja. Ja kun ne on jo alun perin suun-niteltu LED-valaisimiksi, voidaan niissä täysimääräisesti hyö-dyntää uusia mahdollisuuksia. Tämä ei ole mahdollista, mikäli vanha perinteinen valolähde vain vaihdetaan LED-polttimoon. Todelliset LED-valaisimet ovat lyömättömiä sekä energiate-hokkuudessa että värintoistokyvyssä ja pitkäikäisyydessä. Voidaan sanoa, että mikäli LEDien kehitys olisi ollut line-aarista, olisivat kehitykseen pessimistisesti suhtautuvat voi-neet olla oikeassa. Sen sijaan nyt voidaan nähdä, että LEDien eksponentiaalinen kehityskäyrä on muuttanut markkinat radikaalisti eli disruptiivisesti. Vanhoilla teknologioilla on kirkas tulevaisuus takanaan. ”Fiat Lux” on tänään ”Fiat Led”. Timo Luukkainen toimitusjohtaja Usein taiteilijat pystyvät ennakoimaan uusia trendejä jo vuosia ennen niiden syntymää. The Doors teki näin 60-luvulla, ja heidän kap-paleensa nimi on edelleen ajankohtainen. C’mon baby light my diodes! Tullessani Enstoon yksi tavoitteistani oli saada LEDit vahvasti ohjelmaamme ja Ensto johtavien LED-valmistajien joukkoon ennen eläkkeelle lähtöäni. Risteilylaivoissa sekä Suomen ja Ruotsin markkinoilla tähän on päästy ja seuraa-jani Ari Virtanen, joka aloittaa huhtikuun alussa, jatkaa Ensto-tiimin kanssa tätä kehityksen laajentamista. Teknisen kehityksen nopeus on ollut näinä vuosina val-tava, ja kehitys orgaanisiin LEDeihin osoittaa, että alalla tapahtuu koko ajan. Aluksi LEDit, eli valoa lähettävät diodit (Light Emitting Diodes) olivat kalliita ja teknologiana niiden ennustettiin tulevan vain hyvin rajalliseen käyttöön. LEDien väriä oli vaikea hallita, joten kylmäsävyisinä ne eivät olleet kovin miellyttäviä asuntokäytössä. Alhaisempi energiatehok-kuus yhdistettynä korkeaan hintaan sai monet ajattelemaan, että vaihtoehtoiset teknologiat kuten monimetallivalolähteet olivat lyömättömiä energiatehokkuudessa.


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above