Page 31

EnstoToday 2016 No1 / FI

K-Citymarket Sello ENSTO TODAY 1/2016 31 Espoon Leppävaarassa sijaitsee Suomen toiseksi suurin kauppakeskus Sello, jonka K-citymarket on aina tehnyt vaikutuksen niin mittasuh-teillaan kuin valikoimallaan. Tämä ei kui-tenkaan riittänyt kauppiaalle, joka toteutti hypermarketissa mittavan remontin ja myy-mäläuudistuksen. Remonttiin päätettiin viime hetkellä sisällyttää myös kaikkien yleisvalaisinten vaihto, ja Enston LED-uutuus pääsi esittelemään kykyjään. Rima ylittyi kirkkaasti Enston valaistuksen projektimyynnin pääl-likkö Aki Saine kutsui kesän kynnyksellä pitkäaikaisen asiakkaansa, Ruokakeskon talotekniikkapäällikkö Jari Suurosen, teh-taan näyttelytiloihin Lohjalle. Syy oli Tino G2 LED –valaisimen päivitetty versio, joka oli parantanut valotehokkuuttaan jopa 40 %. Tämä hyppy valotehokkuusluvuissa ylitti riman ja LED-valaisin nousi ensi kertaa todelliseksi vaihtoehdoksi loiste-putkelle myös niissä kohteissa, joissa van-hojen, uusilla korvattavien T5-valaisinten määrä on suuri. Kohteeksi valittiin K-citymarket Sello, jossa sähköasennuksia tehtiin jo täyttä vauhtia. Toimitusaikataulu ei jäänyt aino-aksi haasteeksi, sillä useimpien valaisimien sijainnit haluttiin vaihtaa, säilyttää nykyinen EnstoNet-liitinjärjestelmä sekä lisätä DALI-ohjaus koko yleisvalaistukseen. Valmiina paikalle ja kiinni Enstossa ryhdyttiin heti toimeen ja run-saan viikon kuluttua esittelystä asiakas sai jo arvioida valaisimia malliasennuksessa paikan päällä. ”Lähtökohdat olivat hyvät, sillä Tino G2 LED -valaisin on suunniteltu mukautumaan eri käyttökohteiden tarpeisiin. Ainoa rää-tälöinti koski kiinnitysmekanismia, johon toteutettiin portaattomasti säätyvät kannak-keet valaisinyksikön päihin. Näin ne saatiin yltämään nykyisiin ripustusrakenteisiin ja ne voitiin sijoitella vapaasti”, Saine kertoo. Vaatimus nopeasta asennuksesta sopi muutoinkin hyvin, sillä kohteessa jo ollut EnstoNet-liitinjärjestelmä on tehty juuri sitä silmällä pitäen. DALI-ohjausta varten siihen lisättiin tarvittavat ryhmäjohtosarjat ja haaroittimet sekä valaisimiin vastaavat pistoliittimet. Päätös tuli kesälomien kynnyksellä ja tuotanto organisoitiin pikaisesti valmiu-teen. Saine selvitti työmaalta kaikki tar-vittavat yksityiskohdat kuten kiskovälit, johtopituudet ja liitintyypit. Täysin asennusvalmiit valaisimet toi-mitettiin työmaalle sovituissa erissä kahden viikon aikana. Valaisimet oli pakattu ja merkitty niin, että pääosin yöaikaan tapah-tunut asennus onnistui sujuvasti. Valaisin-vaihtoprojektia helpotti Enston kokemus logistisesti ja toimitusajallisesti vaativien projektien toimittajana. ”Olemme viimeisen viidentoista vuoden aikana uudistaneet paljon kaup-pojemme valaistusta yhdessä”, Jari Suuronen kertoo. ”Tässäkin hankkeessa toimittajan vahvuuksiksi ovat osoittautuneet hyvä tar-peiden ja mitoitusten tuntemus sekä laatu. Olen tyytyväinen siihen, että LED-osaa-misen taso sekä joustavuus ovat tässä poik-keuksellisessa projektissa olleet kohdallaan.” Tuhat luksia vai sopivasti? Astuessamme kauppakes-kukseen näkyy K-city-marketin uudesta ilmeestä ensimmäisenä nimen-omaan valaistus. Kirk-kaan päivänvalon tuntu vetää puoleensa. Kier-rellessämme eri osas-toilla havaitsemme monia tekijöitä, joilla uudistus tukee viihty-vyyttä ja ostokokemusta. Valo suuntautuu entistä paremmin käy-täville, kun ripustuksen tasaisesta tiilikuvioi-sesta on siirrytty käy-tävien suuntaisiin valaisinjonoihin. Samalla säästyy ener-giaa, kun ei enää valaista täydellä teholla hyllyjen yläpintoja. Suuronen toteaa, että tyypillisessä kau-passa on perinteinen loisteputkivalaistus ilman ohjausta. Se tuottaa tilaan tasai-sesti 800 tai 1000 luksia, jolloin valaistaan paljon turhaan ellei jopa haitallisen paljon. Näin eivät myöskään täyty tämän päivän energiatehokkuusvaatimukset. Tässä kohteessa valaistusvoimakkuuden tasoa voidaan säätää osastoittain. Valais-tuksella on nostettu houkuttelevasti esiin hedelmät ja hyvinvointituotteet, kun taas kylmätuote- ja pakasteosastolla kaappien oma valaistus on pääroolissa. Siivousta ja tavaroiden hyllyttämistä varten valaistustasoa lasketaan kolman-nekseen ja yöllä minimiin tai kytketään valaistus kokonaan pois. Ilman ohjelmoitua ohjausta tähän tarvittaisiin täysin erilliset valaistusratkaisut. ”Olen tyytyväinen, että löysimme LED-valaisimen, jonka valotehokkuus ja koko-naistaloudellisuus yllättivät positiivisesti. Vaihdolla saimme muiden muutostöiden yhteydessä näyttävän ja pitkäaikaisen valais-tusratkaisun pääkaupunkiseudun keskei-selle kauppapaikalle”. • T5-valaisinten vaihto T ino G2 -ledivalaisimiin • Lisää laadukasta valoa ohjattuna tarpeiden mukaan • Energiatehokkuuden ja viihtyisyyden selkeä parannus Suuronen (vas.) on seurannut tiiviisti LED-valaisinten kehitystä, mutta vastaan ei ollut tullut riittävän vakuuttavaa yleisvalaisinta hypermar-kettien laajoihin tiloihin. Nyt näin kävi, sillä uutuuden valontuotto ja räätälöintimahdollisuudet ovat erinomaiset. Enston Aki Saine on myös tyytyväinen onnistuneeseen lopputulokseen.


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above