Page 25

EnstoToday 2016 No1 / FI

Halusimme tuotteen, joka sopii äärimmäistä paloturvallisuutta vaativaan järjestelmään. Ensto on Pohjoismaiden ainoa valmistaja, joka pystyy sellaisen tarjoamaan.” RIITTA SEECK Enston tuotepäällikkö Riitta Seeck valmistelee Ensto Vulcanoa tulikokeeseen. ENSTO TODAY 1/2016 25 Jos julkisissa tiloissa sattuu tuli-palo, tärkeintä on turvallinen evakuointi. Potilaat siirretään pois sairaaloista, matkus-tajat poistetaan lentoken-tiltä tai teollisuuslaitokset tyhjennetään työntekijöistä. Ensto Vulcano on palonkestäviin järjestelmiin suunniteltu palojakorasia. Se antaa pelastajille lisä-aikaa evakuoinnin suorittamiseen jopa 90 elintärkeää minuuttia varmistaen sähkönsaannin, turvavalaistus-järjestelmien- ja vedenpainejärjestelmien toiminnan. Ensto Vulcano -palojakorasioiden suunnittelun taustalla on Enston pitkä kokemus kotelointiratkai-sujen kehittämisestä haastaviin ympäristöihin. Se varmistaa, että rakennukset ovat direktiivien ja stan-dardien mukaisia ja mahdollisimman turvallisia. Toimii yli 1 000 asteessa Ensto Vulcano on suunniteltu käytettäväksi palon-kestävissä johtojärjestelmissä ”Halusimme tuotteen, joka sopii äärimmäistä paloturvallisuutta vaativaan järjestelmään”, Enston tuotepäällikkö Riitta Seeck kertoo. ”Ensto on Pohjoismaiden ainoa valmistaja, joka pystyy sellaisen tarjoamaan.” Ensto Vulcanon keraamiset liittimet ovat niin kes-täviä, että niitä voisi vaikka käyttää uudelleen tuhatas-teisen kuumuuden jälkeen. Lämpötilan saavuttaessa 1 000 °C muovikotelot ovat jo sulaneet, mutta Enston erikoismetalliseoksesta valmistamat keraamiset liit-timet varmistavat virran jatkuvan kulun. Tuote on testattu saksalaisen DIN 4102–12 -stan-dardin mukaisesti. Tuotteet varmistavat sähkön-saannin jopa 90 minuutin ajan, jotta esimerkiksi turvavalaistusjärjestelmät ja vedenpainejärjestelmät pysyvät toiminnassa. Nopea asentaa Ensto Vulcano -palojakorasiassa jokainen pieni yksi-tyiskohta on huomioitu asennuksen tehostamiseksi. Seeck toteaa näin: ” Yleensä tällainen tuote toimi-tetaan kuin lasten rakennuspalikat: irtonaisia osia muovipussissa. Sen sijaan Ensto Vulcano -liittimet toimitetaan rasioihin asennettuina, ja ainoastaan betoniruuvit ovat irrallaan.” Myös haaroitusliittimistä on hyötyä asennuk-sessa. ”Liittimessä on neljä johdinpesää, jolloin haaroittaminen onnistuu helposti, eikä samaan johdintilaan tarvitse laittaa useita johtimia”, Seeck selvittää. Turvallisuus ennen kaikkea Roomalaisen myytin mukaan tulen jumala Vulkanus teki kypärän Plutolle, kolmikärjen Neptunukselle sekä kilven Akilleelle ja Aineiaalle. Hänen sanotaan opettaneen näille myös metallien takomisen ja kiil-lotuksen. Ja Vulkanus olisi varmasti mielissään, jos kuulisi Enston nimenneen huippukestävän paloja-korasiansa hänen mukaansa. Ensto Vulcanoa voidaan käyttää kaikissa tiloissa, joissa ihmiset kokoontuvat, ja laitteissa, joissa toi-mintakyvyn säilyminen on olennaisen tärkeää - tur-vallisuus ennen kaikkea. Lue lisää osoitteessa enstovulcano.com "


EnstoToday 2016 No1 / FI
To see the actual publication please follow the link above